1

5 Simple Techniques For Quy định vạch kẻ đường

News Discuss 
Vạch kẻ đường số 2.1: Xác định các bộ phận thẳng đừng của các công trình giao thông như trụ cầu, cầu vượt đường…để chỉ dẫn những chỗ nguy hiểm đối với phương tiện giao thông đi qua. Lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo Helloệu, https://vngnhtbc23221.bloggazza.com/21714043/rumored-buzz-on-quy-định-vạch-kẻ-đường

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story